دومین دوره مسابقات روباتیک دانشگاه صنعتی شریف با معرفی ۲۱ نفر از برترین‌های این مسابقات در ۷ لیگ به کار خود پایان داد.

IMG07512488

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمزپرس، دومین مسابقات روباتیک دانشگاه صنعتی شریف با حضور ۱۴۰ تیم از روز پنج شنبه آغاز به کار کرد و با برتری ۲۱ تیم در ۷ لیگ به کار خود پایان داد.

روبات‌های همکار، بخش‌های روبات کاوشگر و کنترل ترافیک، شبیه سازی فوتبال دو بعدی، مسیر یاب در بخش‌های لیگ دانش آموزی و بخش ویژه و روبات‌های پرنده در بخش‌های تشخیص و اطفای حریق و مانور هوایی از جمله لیگ‌های این دوره از مسابقات دانشگاه شریف بوده است.

تیم‌های برتر به شرح ذیل است:

لیگ روبات‌های کاوشگر
رتبه اول/ تیم Emortal/ دانشگاه علم و صنعت ایران
رتبه دوم/ تیم مرلین
تیم SRT / آموزشکده سما کرج

لیگ روبات‌های کنترل ترافیک
رتبه اول/ تیم Paravision
رتبه دوم/ تیم نکسوس/ دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه سوم/ تیم سبحه

لیگ روبات‌های همکار
رتبه‌های اول و دوم به طور مشترک به تیم‌های ربورسانا ۲ از کانون علمی فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف و بارمان از دانشگاه اصفهان اختصاص یافت.
رتبه سوم/ تیم ربو رسانا/ کانون علمی فرهنگی رسانا دانشگاه صنعتی شریف

لیگ شبیه ساز دوبعدی فوتبالیست
رتبه اول/ تیم صفر ۵۱ / بخش آزاد
رتبه دوم/ تیم ساکریوس Soccereus / بخش آزاد
رتبه سوم/تیم نکسوس ۲D/ دانشگاه فردوسی مشهد

لیگ مسیر یاب وبژه
رتبه اول/ تیم ژنگ Zheng
رتبه دوم/ تیم Macmanaman
رتبه سوم/ آموزشگاه شهید کاشانی

لیگ روبات مسیریاب دانش آموزی
رتبه اول/ آرتمیس B/ دانشگاه آزاد واحد اردبیل
رتبه دوم/ آرتمیس C/ دانشگاه آزاد واحد اردبیل

لیگ روبات‌های پرنده بخش مانور هوایی
رتبه اول/ تیم EMC  پلاس
رتبه دوم/ دانشگاه آزاد سمنان
رتبه سوم/ تیم ARC_MAV

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اولین دوره این مسابقات به میزان ۱۰ میلیون تومان حمایت کرد و در دومین دوره این میزان به ۲۴ میلیون حمایت کرد.

 

 

 

 

 

منبع:مهر