وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره موضوع ابطال بخشنامه معاون وزیر علوم، درباره افزایش سن بازنشستگی اعضای هیات علمی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحاتی ارائه کرد.

IMG11392788

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،در این اطلاعیه آمده است: همانگونه که در متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات، اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، فقط در چارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فعالیت می کنند.

بر خلاف استنباط هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصولا بخشنامه ۱۵ شهریور سال ۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای افزایش سن بازنشستگی حاوی پیشنهاد طرح موضوع در هیات امنا و بعنوان دبیران هیات امنای دانشگاه ها صادر شد. بنابراین تحصیل حاصل بوده و در راستای بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد مذکور باید در هیات های امنا دانشگاهها مطرح و در صورت تصویب پیشنهاد، مصوبه جهت تایید وزیر علوم ارسال شود که در همین راستا عمل شد و مصوبات هیات امنا دانشگاهها به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و ابلاغ شده است.

بر اساس این اطلاعیه لذا موضوع ابطال بخشنامه در تاریخ ۱۵ شهریورماه سال ۹۰ از ابتدا موضوعیت نداشته است.

منبع: مهر

انتهای پیام/