بهتر آن است که مسئولین تفرشی به همراهی بنیاد پرفسور حسابی شتافته و در توسعه بیشتر و فضاسازی اطراف مقبره اقدام کنند و فضایی در خور نام پرفسور حسابی ایجاد کنند.

 

به نقل از دیار آفتاب، تفرش را با نام پرآوزه مرد علمی جهان یعنی پروفسور حسابی می شناسند و تفرش و تفرشیان بر این خاطر بر خود می بالند .
آرامگاه این مرد بزرگ در یک خیابان فرعی در تفرش واقع شده و همانطور که در عکس ملاحظه می کنید فضای اطراف مقبره زیاد است .بهتر آن مسئولین تفرشی به همراهی بنیاد پرفسور حسابی شتافته ودر توسعه بیشتر و فضا سازی اطراف مقبره اقدام کنند و فضایی در خور نام پرفسور حسابی ایجاد کنند.

 منبع : دانا

انتهای پیام/