فرکانس RF  (رادیویی) منتشر شده از یک موبایل بستگی به محیط قرار گیری تلفن همراه دارد

موبایل،امواج

پایگاه خبری هرمز پرس:
دستورالعمل های انتشار برای موبایل ها مشخص می کنند بالاترین سطح از امواج RF (رادیویی)
که با یک حاشیه ایمنی میتواند جذب سر یا بدن شود به طوری که کمترین اسیب را داشته باشد.

واحد اندازه گیری برای مقدار انرژی جذب RF (رادیویی) توسط بدن را نرخ ویژه جذب یاSAR می گویند که
SAR در واحد wat/kg بیان می شود.

حداکثر سطح SAR برای تلفن همراه در برابر سر وبدن مطابق با دستورالعمل ICNIPR 2w/kg است
بسیاری از مردم فکر می کنند که تنها میزان نرخ SAR در جذب امواج مهم است در حالی که وضعیت
قرار گیری در مقابل امواج RF (رادیویی) از اهمیت خاصی برخوردار است از لحاظ میزان جذب .

شما می توانید عدد SAR (نرخ جذب امواج مضر تلفن همراه) را که برای هر موبایلی متفاوت است
با مراجعه به دفترچه تلفن یا سایت سازنده بدست اورید و به سلامتی خود بیشتر اهمیت دهید.
انتهای پیام/ک ۱۵۳