مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فهرست پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز براساس آزمون و پذیرفته شدگان نهایی در کد رشته های محل های

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فهرست پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز براساس آزمون و پذیرفته شدگان نهایی در کد رشته های محل های تحصیلی که پذیرش در آنها با سوابق تحصیلی دیپلم (سال سوم اموزشی متوسطه) صورت می گیرد، روز پنج شنبه ۲۱ شهریور ۹۲ اعلام و از طریق سایت منتشر می شود.

IMG09334904

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس، دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارایه گزارشی از روند برگزاری آزمون سراسری سال ۹۲ گفت: براساس گزارش اولیه از تعداد یک میلیون و ۸۳ هزارو ۵۷۱ داوطلب ثبت نام کننده در آزمون سراسری ۹۲ ، تعداد ۹۲۰ هزارو ۲۰۰ داوطلب در جلسه حاضر و تعداد ۱۶۳ هزارو ۳۷۱ نفر در جلسه آزمون غائب بودند.

وی ادامه داد: به عبارتی ۸۴٫۹۲ درصد داوطلبان در جلسه حاضر و ۱۵٫۰۸ درصد داوطلبان در جلسه آزمون غائب بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش تصریح کرد: از ۹۲۰ هزار و ۲۰۰ داوطلب حاضر در جلسه، تعداد ۵۵۰هزار و ۳۹۹ نفر زن (۵۹٫۸۱ درصد ) و تعداد ۳۶۹ هزار و ۸۰۱ داوطلب مرد (۴۰٫۱۹ درصد ) بودند.

وی با اشاره به ۱۶۳ هزار و ۳۷۱ داوطلب غائب آزمون سراسری سال ۹۲ گفت: از تعداد مذکور ۹۳ هزار و ۴۵۳ داوطلب زن (۵۷٫۲۰ درصد ) و تعداد ۶۹ هزارو ۹۱۸ داوطلب مرد (۴۲٫۸۰ درصد ) در جلسه آزمون غائب بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور به تعداد داوطلبان براساس گروه های آزمایشی اشاره کرد و افزود: از تعداد ۲۵۱ هزار و ۹۵۶ داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی فنی تعداد ۲۱۸ هزارو ۲۱۷ نفر در جلسه حاضر و تعداد ۳۳ هزارو ۷۳۹ نفر در جلسه غائب بودند.

وی ادامه داد: به عبارتی ۸۶٫۶۱ درصد داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در جلسه حاضر و ۱۳٫۳۹ درصد در جلسه غائب بودند.

توکلی به گروه آزمایشی علوم تجربی اشاره کرد و گفت: تعداد ۵۰۷ هزارو ۵۷۵ نفر در گروه آزمایشی تجربی شرکت کردند که از تعداد ۴۳۷ هزارو ۳۲۷ نفر که در جلسه حاضر و تعداد ۷۰ هزارو ۲۴۸ نفر در جلسه غائب بودند و به عبارتی (۸۶٫۱۶ درصد ) داوطلبان این گروه در جلسه حاضر و (۱۳٫۸۴درصد ) داوطلبان این گروه در جلسه غائب بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور تصریح کرد: در گروه آزمایشی علوم انسانی ۲۹۷ هزارو ۶۵۵ داوطلب ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۲۴۶ هزارو ۸۴۷ نفر در جلسه حاضر و ۵۰ هزارو ۸۰۸ نفر در جلسه غائب بودند.

وی ادامه داد: به عبارتی (۸۲٫۹۳ درصد ) دواطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در جلسه حاضر و تعداد (۱۷٫۰۷ درصد ) داوطلبان در جلسه غائب بودند.

توکلی به گروه آزمایشی واقعی هنر اشاره کرد و گفت: ۱۵ هزارو ۴۷۷ داوطلب واقعی در گروه آزمایشی هنر ثبت نام کردند که ۱۰ هزار و ۵۷۹ نفر در جلسه حاضر و ۴ هزار ۸۹۸ نفر در جلسه غائب بودند.

وی ادامه داد: به عبارتی (۶۸٫۳۵درصد ) گروه واقعی هنر در جلسه حاضر و (۳۱٫۶۵درصد ) در جلسه غائب بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش ادامه داد: تعداد ۳۱ هزارو ۵۹۵ داوطلب از گروه‌های آزمایشی یک، دو، سه و پنج علاقمندی خود را به شرکت در گروه آزمایشی هنر اعلام کردند که از این تعداد ۳۱ هزارو ۵۹۵ داوطلب علاقمند به گروه هنر تعداد ۲۳هزارو ۹۲۵ نفر در جلسه هنر علاوه برگروه آزمایشی اصلی خود حاضر و تعداد ۷ هزارو ۶۷۰ نفر در جلسه غائب بودند.

وی ادامه داد: تعداد ۱۰ هزارو ۹۰۸ داوطلب واقعی گروه زبان خارجی ۷ هزارو ۲۳۰ نفر در جلسه آزمون حاضر و تعداد ۳ هزارو ۶۷۸ نفر در جلسه غائب بودند.

توکلی افزود: به عبارتی ( ۶۶٫۲۸درصد ) داوطلبان زبان خارجی در جلسه حاضر و( ۳۳٫۷۲ درصد ) داوطلبان در جلسه غائب بودند.

وی تصریح کرد: از تعداد ۱۰۸ هزارو ۲۷۸ داوطلب از گروه آزمایشی یک، دو ، سه و چهار که علاقمندی خود را به شرکت در گروه زبان خارجی (گروه پنج ) اعلام کردند تعداد ۱۰۸ هزار و ۲۷۸ داوطلب علاقمند تعداد ۸۸ هزارو ۱۳۳ نفر در جلسه زبان حاضر و تعداد ۲۰ هزارو ۱۴۷ نفر در جلسه غائب بودند.

وی افزود: کارنامه نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۹۲ براساس برنامه زمانی پیش بینی شده روز شنبه ۱۲ مرداد ۹۲ برروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی هرگروه آزمایشی در دو بخش تهیه شده است و تنها دفترچه رسمی انتخاب رشته و گزینش دانشجو خواهد بود، روز سه شنبه ۱۵ مرداد ۹۲ برروی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود.

توکلی تاکید کرد: به منظور حذف کاغذ و استفاده از امکانات الکترونیکی کشور در راستای اهداف دولت الکترونیک، دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری ۹۲ همانند سایر دفترچه های راهنمای آزمون های دیگر چاپ و تکثیر نمی شود و داوطلبان می توانند منحصرا در تاریخ تعیین شده به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به دریافت آن از سایت سازمان اقدام کنند.

توکلی افزود: با توجه به برنامه زمانی پیش بینی شده انتخاب کد رشته محل های تحصیلی و ثبت آن در فرم انتخاب رشته الکترونکی از پنج شنبه ۱۷ مرداد ۹۲ آغاز و تا روز سه شنبه ۲۲ مرداد ۹۲ ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: فهرست پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز براساس آزمون، وپذیرفته شدگان نهایی در آن دسته از کد رشته های محل های تحصیلی براساس سوابق تحصیلی دیپلم (سال سوم آموزشی متوسطه) روز پنج شنبه ۲۱ شهریور ۹۲ اعلام و از طریق سایت منتشر می شود.

منبع:مهر

انتهای پیام/