محمد جواد ظریف (وزیر امور خارجه ایران) و کاترین اشتون (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) قبل از آغاز مذاکرات امروز، در مقابل خبرنگاران با هم دیدار کردند.

  SWITZERLAND-IRAN-NUCLEAR-POLITICS-DIPLOMACY

SWITZERLAND-IRAN-NUCLEAR-POLITICS-DIPLOMACY

SWITZERLAND-IRAN-NUCLEAR-POLITICS-DIPLOMACY