اولین نمایشگاه فرهنگ و هنر بندرعباس همراه با زیارت مقبره دو شهید گمنام در جهاد دانشگاهی بندرعباس برگزار شد.