ظهر امروز دو شهید گمنام با استقبال گسترده ی مردم و دانشجویان در دانشگاه آزاد بندرعباس به خاک سپرده شدند.