اوباما : اگر گزینه‎ای وجود داشت که بشود تک تک پیچ و مهره‎های برنامه هسته‎ای ایران را حذف کنیم آن را نتخاب میکردیم!/کارتون: سجاد جعفری

 

13920919164057197_PhotoL