دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس بندرعباس در اعتراض به شرایط و مشکلات صنفی ، رفاهی، آموزشی و فرهنگی این دانشگاه  در بیانیه ای خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.

به گزارش خبرنگار رسانه دانشجویی هرمزپرس، دانشجویان در این بیانیه با توجه به اهمیت دانش و علوم مهندسی دریایی کشور اعلام کردند که اگر مشکلات بیش از این ادامه پیدا کند نه تنها سود و نفعی به دانش و صنعت کشور نمی رساند بلکه منجر به آسیب ها و معضلات جبران ناپذیری خواهد شد.

در بخشی از این بیانیه همچنین آمده است: “ما دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس بندرعباس نسبت به مشکلات و معظلات فراوان صنفی، آموشی و فرهنگی این واحد آموزشی اعلام اعتراض می نماییم و خواستار رفع وبهبود این قبیل مسائل و همچنین تشکیل شورای صنفی پردیس بندر عباس دانشگاه می باشیم.”

دانشجویان این دانشگاه همچنین با امضای طوماری اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کردند.