آثار و نفرات برگزیده هفتمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو از سوی هیئت داوران جشنواره اعلام شدند.

 

IMG14570048

 

 

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،هفتمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو ظهر شنبه با اعلام نفرات برتر بخشهای مختلف جشنواره در بندرعباس به کار خود پایان داد.

هیئت داوران هفتمین جشنواره ملی تئاترکودک و نوجوان ونمایش عروسکی ضامن آهو  شامل ایرج محمدی، مهدی عطایی دریایی و محمد نیکرام، آراء خود را در بخش تئاتر عروسکی  بشرح ذیل اعلام کرد:

۱_ طراحی و ساخت عروسک:

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۲ میلیون ریال به خانم عفت تفضلی از نمایش «دیریا»- استان هرمزگان برای ساخت عروسک « پری دریایی»  اهداء شد.

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ۳ میلیون ریال به آقای سیدعلی حمیدزاده از نمایش «یک تیر و دو نشان»  از استان خراسان رضوی بخاطر ساخت عروسک «تیرها» و «کمان» اهداء شد.

مقام اول: تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و مبلغ میلیون ریال ۵ میلیون ریال  به خانم نسیم یاقوتی  از نمایش «یه دونه یه مورچه» از استان تهران برای ساخت عروسک « دامن گلی» و «پیرمرد» اهداء شد.

۲ _ عروسک گردانی:

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۲ میلیون ریال به عروسک گردان، عروسک «بهناز»  از نمایش «بهشت دوره یا نزدیک»  خانم فاطمه سیم ریز از خراسان رضوی اهداء شد.

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ۳  میلیون ریال به عروسک گردان ، عروسک  « دامن گلی »از نمایش «یه دونه یه مورچه» خانم ریحانه باغبادی اهداء شد.

مقام اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۵  میلیون ریال به عروسک گردانهای ، عروسک «هرمز» از نمایش «دیریا» خانم ها طاهره خراسی زاده و سمیرا عامری پور اهداء شد.

۳- طراحی پوستر و بروشور:

هیات داوران ضمن تقدیر از طراح پوستر نمایش« یک تیر و دو نشان» خانم فرزانه نداف، جایزه برگزیده این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ ۳ میلیون ریال اهدا شد  به طراحان پوستر و بروشور نمایش « یه دونه یه مورچه» خانم ها سمیه گلباز و نسیم یاقوتی از استان تهران.

هیئت داوران در این بخش انتخاب دیگری نداشت.

۴ _ طراحی صحنه و دکور:

هیات داوران ضمن تقدیر از طراحان دکور نمایش« یک دونه یه مورچه» خانم ها سمیه گلباز و ریحانه باغبادی، جایزه برگزیده این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ ۴ میلیون ریال اهدا شد به طراح دکور نمایش « دیریا » خانم عفت تفضلی از استان هرمزگان.

۷- موسیقی:

هیات داوران ضمن تقدیر از آهنگساز نمایش« دیریا » آقای محسن حاجی زاده، جایزه برگزیده این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ ۴ میلیون ریال اهدا شد به آهنگساز نمایش « یه دونه یه مورچه» آقای علی جباری از استان تهران.

۸- نمایشنامه عروسکی:

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ۵ میلیون ریال به نویسنده متن نمایش « دیریا» خانم عفت تفضلی از استان هرمزگان اهداء شد.

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ۷ میلیون ریال به نویسنده متن نمایش « یه دونه یه مورچه» خانم فاطمه شوقی از استان تهران اهداء شد.

مقام اول: هیئت داوران در این بخش انتخاب دیگری نداشت.

۹- کارگردانی:

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ۵ میلیون ریال به کارگردان نمایش «یه تیر و دو نشان»از استان خراسان رضوی آقای سیدوحید حمیدزاده اهداء شد.

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ۷ میلیون ریال به کارگردان نمایش «دیریا»  از استان هرمزگان خانم عفت تفضیلی اهداء شد.

مقام اول:  دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ میلیون ریال ۹ میلیون ریال  به کارگردان نمایش «یه دونه یه مورچه» از استان تهران به خانم سمیه گلباز و آقای داوود بختیاری اهداء شد.

هیات داوران هفتمین جشنواره ملی تئاترکودک ونوجوان ونمایش عروسکی (ضامن آهو) آراء خود را در بخش تئاتر صحنه ای  بشرح زیر اعلام کرد:

  1. طراحی و دوخت لباس

هیأت داوران با تقدیر از حمید قلعه ای از نمایش” گام بلند لک لک” –  خراسان رضوی، لوح تقدیر و مبلغ ۳میلیون ریال جایزه نقدی خود را به برگزیده این بخش از استان هرمزگان، نمایش «کفشداری» به آقای مصیب داوری اهداء کرد.

  1. طراحی دکور و صحنه:

هیأت داوران با تقدیراز آقای مصیب داوری از نمایش ” کفشداری”- استان هرمزگان، لوح تقدیر و مبلغ ۳میلیون ریال جایزه نقدی خود را به برگزیده این بخش از استان خراسان رضوی نمایش «گام بلند لک لک» ،   به آقای میثم نویریان اهداء کرد.

  1. پوستر و بروشور:

لوح تقدیر و مبلغ ۲میلیون ریال به برگزیده این بخش از استان هرمزگان  ، نمایش «بی بی دریا»  به آقای بهزاد حبیب زاده اهداء شد.

  1. موسیقی:

هیأت داوران با تقدیر ازسیدیحیی موسوی از نمایش” گام بلند لک لک” –  خراسان رضوی،

لوح تقدیر و مبلغ ۳میلیون ریال جایزه نقدی خود را به برگزیده این بخش از استان هرمزگان ، نمایش «کفشداری»  به آقای مصیب داوری اهداء کرد.

  1. بازیگری خردسال:

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۲ میلیون ریال به بازیگرخردسال از استان  خراسان رضوی-  نمایش” گام بلند لک لک” –  خانم  شیده یزدانی در نقش « رعنا»  اهداء شد.

رتبه دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۳ میلیون ریال به بازیگر خردسال از استان  هرمزگان-  نمایش” صدای ساز” –  آقای ماهان علیزده در نقش « آق رسول »  اهداء شد.

رتبه اول: هیأت داوران دراین بخش انتخاب ندارد.

  1. بازیگرپیشکسوت:

هیئت داوران لوح تقدیر این بخش را به  بازیگران پیشکسوت از استان هرمزگان در نمایش« بی بی دریا »  خانم « هدا کهوری نژاد » و آقای «عبدا… دستان » و آقای « حسین طاهری»  درنمایش «قصه سارا و نذر آقا بزرگ» از خراسان رضوی اهداء شد.

۷- بازیگری زن:

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال جایزه نقدی به  نمایش » بی بی دریا » از استان هرمزگان،  خانم  مهدیس مکرانی بندری اهداء شد.

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۷ میلیون ریال جایزه نقدی به نمایش « قصه سارا و نذر آقا بزرگ » از استان خراسان رضوی خانم زهرا ناوشکی اهداء شد.

مقام اول:دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۹ میلیون ریال جایزه نقدی به نمایش « کفشداری » از استان هرمزگان خانم عاطفه اقتداری اهداء شد.

۸- بازیگری مرد:

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال جایزه نقدی به  نمایش »صدای ساز » از استان هرمزگان،  آقای هومن محسن زاده اهداء شد.

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۷ میلیون ریال جایزه نقدی به نمایش «گام بلند لک لک » از استان خراسان رضوی آقای محمد اسلامی اهداء شد.

مقام اول:دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۹ میلیون ریال جایزه نقدی به نمایش « عید نوروز حاجی فیروز » از استان همدان آقای سعید باغبانی اهداء شد.

  1. نمایشنامه نویسی:

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال جایزه نقدی به  نمایش »کفشداری » از استان هرمزگان، آقای مصیب داوری اهداء شد.

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۷ میلیون ریال جایزه نقدی به نمایش «گام بلند لک لک » از استان خراسان رضوی آقای رئوف دشتی اهداء شد.

مقام اول:دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۹ میلیون ریال جایزه نقدی به نمایش « صدای ساز » از استان هرمزگان آقای رضا جوشعار اهداء شد.

کارگردانی:

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال جایزه نقدی به نمایش » کفشداری» از استان هرمزگان، آقای مصیبت داوری اهداء شد.

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۷ میلیون ریال جایزه نقدی به نمایش «صدای ساز» از استان هرمزگان آقای رضا جوشعار اهداء شد.

مقام اول:دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۹ میلیون ریال جایزه نقدی به نمایش « گام بلند لک لک » از استان خراسان  رضوی آقای سیدجواد رحیم زاده اهداء شد.

نمایشهای برگزیده هفتمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو

هیأت داوران در بخش صحنه ای، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به نمایش «گام بلند لک لک » از استان خراسان رضوی به نویسندگی رئوف دشتی و کارگردانی سیدجواد رحیم زاده بعنوان نمایش برگزیده اهداء کرد.

هیأت داوران دربخش عروسکی، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به نمایش « یه دونه یه مورچه » از استان خراسان رضوی به نویسندگی خانم فاطمه شوقی و کارگردانی آقای داوودبختیاری و خانم سمیه گلباز همچنین نمایش« دیریا» به نویسندگی و کارگردانی خانم عفت تفضلی بعنوان نمایش برگزیده اهداء کرد.

نشان ملی ضامن آهو و خادمی فرهنگی امام رضا (ع) به برگزار کنندگان جشنواره ضامن آهو اهداء شد

همچنین نشان ملی ضامن آهو و خادمی فرهنگی امام رضا (ع) در مراسم اختتامیه جشنواره ضامن آهو به افراد فعال در برگزاری این جشنواره اهدا شد.

در مراسم اختتامیه جشنواره ضامن آهو، نشان ملی ضامن آهو به ابراهیم عزیزی  استاندار هرمزگان، علی علامه زاده معاون و مشاورعالی استاندار هرمزگان و علی رضایی مدیر حوزه هنری استان هرمزگان اهدا شد.

همچنین در این مراسم نشان خادمی فرهنگی امام رضا (ع) به این افراد اهدا شد:

صالح دریانورد – مدیر کل بودجه و برنامه ریزی استانداری هرمزگان

علی اکبر گلکار – مدیر عامل آلومینیوم المهدی – هرمزال

محسن رئیسی گودویی – معاون سیمای مرکز خلیج فارس

حسین کریمی – رئیس انجمن هنرهای نمایشی ایران – شعبه هرمزگان

نیما نبی زاده – خبرنگار جشنواره

امیر غنی زاده

حجت محمودی

غلامرضا اولی بندری

کرامت خورشید زاده

محمد میر حسنی

مهوش رئیسی

لیلی ذاکری

سمیه باوقار

فاطمه مکی نیا

همچنین در این مراسم از تمامی گروههای نمایشی حاضر در جشنواره ضامن آهو تقدیر به عمل آمد که اسامی این گروهها به شرح زیر است:

گروه تئاتر نوکا با نمایش یه دونه یه مورچه از استان تهران

گروه تئاتر حنیر با نمایش دیریا از استان هرمزگان

گروه تئاتر آریا با نمایش عید نوروز، حاجی فیروز از استان همدان

گروه تئاتر مجتمع امام خمینی (ره) با نمایش یک تیر و دو نشان از استان خراسان رضوی

گروه تئاتر مجتمع امام خمینی (ره) با نمایش بهشت دوره یا نزدیک  از استان خراسان رضوی

گروه تئاتر مجتمع امام خمینی (ره) با نمایش قصه سارا و نذر آقا بزرگ از استان خراسان رضوی

گروه تئاتر تاگ با نمایش بی بی دریا از استان هرمزگان

گروه نمایش قاصدک با نمایش کفشداری از استان هرمزگان

گروه تئاتر مجتمع امام خمینی (ره) با نمایش گام بلند لک لک از استان خراسان رضوی

گروه نمایش گردون با نمایش صدای ساز از استان هرمزگان

در مراسم اختتامیه ادارات و مدیران همکار در برگزاری جشنواره ضامن آهو نیز مورد تقدیر قرار گرفتند که اسامی این ادارات به این شرح است:

وحید کمالی مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس

محمدی مدیر کل بهزیستی استان هرمزگان

زینلی تختی مدیر کل امور کتابخانه های استان هرمزگان

حسینی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

خانم معظمی گودرزی مدیر عامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری بندرعباس

شهردار منطقه یک بندرعباس

غلامرضا رستمی شهردار منطقه سه بندرعباس

علی اعمی مدیرعامل هلال احمر استان هرمزگان

ارغوان مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای هرمزگان

 منبع: مهر

انتهای پیام/