مسئول رسانه ای دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از برگزاری مناظره کرسی آزاد اندیشی با موضوع رئیس جمهور آینده “اصولگرا یا اصلاح طلب “خبر داد.

hormozpress.ir

میثم عبادی مسئول رسانه ای دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در گفتگو با خبرنگار هرمز پرس گفت:مناظره کرسی آزاد اندیشی با موضوع” رئیس جمهور آینده اصلاح طلب یا اصولگرا ” ۱۱ ادیبهشت ماه بین دانشجویان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به همراه بودن امتحانات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با انتخابات افزود:در این ایام نیز تریبون ها و کرسی های آزاد اندیشی با موضوعات انتخاباتی در بین دانشجویان برگزار می شود.

گفتنی است این کرسی آزاد اندیشی چهارشنبه ۱۱/۲/۹۲ ساعت ۸:۳۰ در سالن فارابی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس برگزار می شود.

انتهای پیام/