مصاحبه علمی دوره دکتری رشته تاریخ در دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم برگزار شد.

80312345-3054329

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،چهارمین دوره مصاحبه مقطع دکتری مورخ ۴/۲/۱۳۹۲دردانشگاه پیام نور مر کز بین الملل قشم برگزار گردید.
دکتر محسن دیانت رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم درگفتگو با خبرنگار هرمز پرس عنوان کرد :۵۱ نفر نفر متقاضی شرکت در دوره دکتری تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم جهت مصاحبه دعوت شدند که از این تعداد ۲۶ نفر در آزمون مصاحبه شرکت نمودند که ۵نفر از میان شرکت کنندگان جواز قبولی در این مقطع را دریافت می کنند.

وی افزود : بدیهی است انتظار می رود با انتقال دانشگاه پیام نور به ساختمان جدید وهمچنین راه اندازی مجلات علمی پژوهشی زمینه گسترش رشته های مقطع دکتری در دانشگاه پیام نور فراهم گردد.
گفتنی است: مصاحبه دکتری رشته تاریخ با حضور ریاست محترم استان جناب آقای دکتر محمد رضا عامری ، دکتر محسن دیانت ریاست دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم ومعاونت دانشگاه پیام نور استان هرمزگان وهمچنین اساتید مبرز کشوری آقایان دکتر رضوی ، دکتر خسرو بیگی وسرکار خانم دکتر فخرائی برگزار گردید.

گزارش از خبرنگار افتخاری: عبدالکریم سرودی

انتهای پیام/