سرپرست اداره بندر و دریانوردی شهرستان ابوموسی از برگزاری دومین دوره آموزشی قایقران به منظور ارتقای دانش تخصصی دریانوردان جنوبی ترین مرز دریایی کشور خبر داد.

IMG09495886

به گزارش پایگاه خبری هرمزپرس، حجت الله افشاریان در این رابطه اظهار کرد: پس از برگزاری موفقیت آمیز دوره نخست آموزش قایقران در تیرماه سال ۹۲، اداره بندر و دریانوردی شهرستان ابوموسی با همکاری واحد دریایی و معاونت طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان دومین دوره را نیز با حضور ۲۵فراگیر اواخر آذرماه سال جاری برگزار کرد.

وی هدف از برگزاری این دوره را ارتقای دانش تخصصی دریانوردی فعالان بخش دریایی شهرستان ابوموسی عنوان کرد.

سرپرست اداره بندر و دریانوردی شهرستان ابوموسی همچنین خاطرنشان کرد: نظر به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی حامیتی کرانه های ساحلی محسوب می شود و همچنین در راستای تحقق الزامات کنوانسیون STCW، برگزاری دوره آموزش ملوان عمومی در این شهرستان به همراه دوره های ایمنی چهارگانه تا پایان سال جاری در دستور کار اداره بندر و دریانوردی ابوموسی قرار دارد.

افشاریان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اعطای گواهینامه مهارت به افراد شرکت کننده در این دورها، ایجاد فرصت های جدید شغلی در جنوبی ترین مرز دریایی کشور از دیگر مزایای اجرای چنین برنامه هایی محسوب می شود.

وی گفت: دومین دوره آموزش قایقران با نگاه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به شهرستان ابوموسی، با اعمال تخفیف ۷۰ درصدی نسبت به سایر مراکز آموزش دریانوردی کشور برگزار شده است.

منبع :مهر