به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمزپرس؛ مهندس ذوالفقار یزدانمهر در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب از ظرفیت سازی به منظور احداث، خرید و تکمیل سراهای دانشجویی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده به منظور ظرفیت سازی برای احداث،‌خرید و تکمیل سراهای دانشجویی دو راهکار در صندوق رفاه دانشجویان در نظر گرفته شده است . در راهکار اول می‌توانیم با سپرده گذاری در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به دانشگاه‌ها و پیمانکاران برای احداث و تکمیل سراهای دانشجویی و پرداخت یارانه سود و کارمزد متعلق به وام دریافتی از بانک‌ها به دانشگاه‌ها سراهای دانشجویی را در اختیار دانشجویان قرار بدهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: صندوق رفاه دانشجویان در راستای کمک به دانشگاه‌های دولتی در جهت تامین فضای خوابگاهی به آن دسته از دانشگاه‌ها که فاقد خوابگاه ملکی باشند یا ظرفیت خوابگاه ملکی آنها جوابگوی متقاضیان نباشد، با پرداخت وام کمک رهن خوابگاه دانشجویی نسبت به تامین ظرفیت خوابگاهی برای دانشگاه‌ها اقدام می کند. بطوریکه در این راستا صندوق رفاه دانشجویان از سال ۹۴ تاکنون بیش از ۲۳ میلیارد تومان به تعداد ۵۵ دانشگاه وام ودیعه مسکن مجردی پرداخت کرده است.

مشاور وزیر علوم تاکید کرد: صندوق رفاه دانشجویان همچنین در سال ۹۶ نیز مبلغ ۶.۲ میلیارد تومان به ۱۵ دانشگاه به منظور وام ودیعه مسکن مجردی پرداخت نموده است.

مهندس ذوالفقار یزدانمهر همچنین به تمهیدات صندوق رفاه دانشجویان برای جبرای کسری منابع وام شهریه اشاره کرد و گفت: این صندوق در نظر دارد به منظور تامین بخشی از کسری منابع وام شهریه دانشجویی حمایت از دانشجویان کم بضاعت مالی و گسترش جامعه تحت پوشش بخشی از اعتبارات مصوب وام شهریه دانشجویی در قوانین بودجه سنواتی را در یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی سپرده گذاری و با هم افزایی منابع مالی بانک عامل علاوه بر پرداخت مستقیم وام شهریه به صورت مستقیم به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی به  دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه ازاد اسلامی و غیرانتفاعی از طریق بانک عامل،‌وام با کارمزد ۴ درصد پرداخت کند.

انتهای پیام