یکی از تهیه‌کنندگان “دولت مخفی” با تأکید بر اینکه عبدالحسن برزیده از این پروژه کنار نرفته است، اعلام کرد همچنان برای ادامه کار منتظر بهبود شرایط هستند.