باقری گفت:علوم انسانی درکشور به عنوان پایه و اساس و زیر بنای محکم و به عنوان الگو و شاخص‌های توسعه مطرح است.

به گزارش هرمزپرس، رئیس دانشگاه آزاد بندرعباس گفت:از آنجایی که جایگاه علوم انسانی درکشور به عنوان پایه و اساس و زیر بنای محکم و به عنوان الگو و شاخص‌های توسعه مطرح بوده و مسیر و مقصد حرکت جامعه را تعیین می‌کند لازم است در دانشگاه ها و مراکز آموزشی دراین زمینه توجه بیشتری صورت گیرد وبا ایجاد تحول راه پیشرفت و توسعه را در کشور هموار نماییم.

وی اهمیت مسئله‌ی علوم انسانی وپرداختن به آن از اولویت های این دانشگاه یاد کرد و گفت :علوم انسانی و لزوم توجه به آن همواره به عنوان یکی ازدغدغه های  مقام معظم رهبری مطرح بوده و بارها به این موضوع تاکید داشته اند لذا باید با جدیت هر چه تمام تربه این مهم پرداخته شود.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی  واحد بندرعباس افزود:متنوع سازی منابع در آمدی دانشگاه و تمرکز زدایی از مرکزاستان به واحد ها و مراکز از برنامه های این واحد دانشگاهی است که باید  با هم فکری روسا ومعاونین دانشکده ها ، اساتید و صاحب نظران تصمیماتی در این مورد اتخاذ شود و زمینه را فراهم سازند.

دکتر مهدی باقری در پایان این جلسه از زحمات دکترابراهیم نگهداری در مدت تصدی وی در دانشکده علوم انسانی قدردانی کرد و دکتر محسن محمودی را به مدت یکسال در این سمت منصوب کرد.

گفتنی است دکتر محسن محمودی عضو هیات علمی این دانشگاه بوده وپیش از این معاونت دانشکده علوم انسانی  را نیز به عهده دار بوده است