اولین کارگاه نشریات دانشجویی به مدت دو روز در دانشگاه هرمز گان برگزار شد.

3_410061

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس ، ابن کارگاه ۲ روزه طبق دستور العمل ناظر بر نشریات دانشجویی ابلاغ شده از وزارت علوم به تدریس دکتر امیر هوشنگ قلندری در دانشگاه هرمزگان برگزار گردید که طی آن آموزش هایی در زمینه گرافیک نشریه, خبر نگاری, مصاحبه, گزارش, مقاله نویسی و تهیه خبر برای دست اندرکاران نشریات دانشجویی دانشگاه انجام گرفت .

در پایان لوح سپاسی از طرف مسئول واحد نشریات دانشجویی سرکار خانم تاجری و دست اندرکاران نشریه های دانشگاه به جناب آقای دکتر امیر هوشنگ قلندری اعطا گردید.