رئیس دانشگاه پیام نور قشم از افتتاح و بهره برداری اولین سایت استاندارد برگزاری آزمون بدون کاغد استاندارد طبق استاندارد ها ی دانشگاه پیام نور درمرکز بین الملل قشم خبر داد.

DSCN0092

همزمان با امتحانات پایان ترم اولین سایت استاندارد برگزاری آزمون بدون کاغد استاندارد طبق استاندارد ها ی دانشگاه پیام نور درمرکز بین الملل قشم به بهره برداری رسید .

دکتر غلامرضا زعیمی رئیس دانشگاه پیام نور قشم در گفتگو باخبرنگار هرمز پرس بیان داشت:از آنجایئکه دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم به دنبال این هست که از ظرفیت مجازی خود حداکثر استفاده را ببرد طی چند نیمسال گذشته آزمون تعداد از دروس را به صورت الکترونیکی برگزارمی کرده که خوشبختانه این مرکز توانسته یکی از بهترین سایت های برگزاری آزمون بدون کاغذ براساس استانداردهای دانشگاه پیام نور دراستان هرمزگان را ایجاد نماید واین موفقیت است بزرگ برای دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم که ازظرفیت فضای مجازی بیشترین استفاده رو ببرد.

DSCN0127

لازم به ذکر است ، آزمون فراگیر سال ۱۳۹۲همزمان باسراسر کشوردر مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم درمحل دانشگاه واقع در بزرگراه خلیج فارس بعد از اداره جهاد کشاورزی درنوبت صبح بارقابت ۲۴۳دواطلب که تعداد ۱۱۹نفر خانم و۱۲۴نفرآقابرگزار شد .