عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کار احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در کمک ۱۶ میلیاردی به دانشگاه خود را اخلاقی ندانست و گفت: این نوع اقدامات اعتبار اجتماعی مسئولان و متولیان کشوری را زیر سوال می برد.

IMG11100432

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هرمزپرس، جعفر قادری با اشاره به کمک ۱۶ میلیاردی احمدی نژاد به دانشگاه ایرانیان اظهارداشت: این پول از محل منابعی که در اختیار ریاست جمهوری بوده به عنوان کمک به دانشگاه ایرانیان داده شده است و شاید شکل قانونی آن را رعایت کرده باشند اما این کار اخلاقی نبوده است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نباید از محل منابعی که در اختیار دارد برای کار شخصی خود استفاده کند، این کار بی اعتمادی در جامعه ایجاد می کند .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر هر کسی قرار باشد از محل منابعی که در اختیار دارد برای مقاصد و منظور شخصی استفاده کند وجهه و اعتبار اجتماعی مسئولان و متولیان کشوری را زیر سوال می برد.

نماینده شیراز گفت: ورود دیوان محاسبات به این موضوع باعث شد که از این تخلف جلوگیری شود.

 

 

 

 

منبع:مهر