متاسفانه یکی از مجموعه های اداره کل تابعه وزارت نیرو با هزینه بالا اقدام به برگزاری مراسم افطاری در هتل هما در بندرعباس در چهارشنبه شب (۱ مرداد) کرده است.

به گزارش هرمزپرس به نقل از جنوب ایران، در حالی که امسال بسیاری از دستگاهها و ادارات دادن افطاری از بیت المال را بدلیل در نظر گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور و هزینه بالای آن ممنوع کرده و برخی دیگری نیز هزینه آن را صرف امور خیریه کرده اند و حتی رئیس جمهور نیز در این زمینه تذکراتی را به وزارتخانه ها و دستگاهها داده است، متاسفانه یکی از مجموعه های اداره کل تابعه وزارت نیرو با هزینه بالا اقدام به برگزاری مراسم افطاری در هتل هما در بندرعباس در چهارشنبه شب (۱ مرداد) کرده است.

هزینه برگزاری مراسم افطاری در هتل هما گرانترین هزینه برگزاری افطاری در استان است که حدود ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان برای هر نفر تمام می شود و جای سوال دارد که اداراتی که از نبود اعتبار برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل گلایه مندند اقدام به چنین ریخت و پاش هایی می کنند که هیچ توجیهی نیز ندارد.

شایسته است که مدیران دوران ریخت و پاش های بی حساب و کتاب سالهای قبل را فراموش کنند و بدانند که کسب صواب و پاداش الهی با هزینه کردن از جیب مردم و بیت المال میسر نیست!