طی نشستی اعضای شورای شهر بندرعباس عضویت خود را در کمیسیون های مختلف این شورا اعلام کردند.

28908t.jpg

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،اعضای کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بندرعباس اسلام باوقار، مسعود عبدالله زاده ،پروین علیزاده، مهران نجاتی، ،حسام صمیمی کشکویی ،عبدالله آبسواران،عباس پوریان ،راحله ملایی وفاطمه جراره هستند.

در این جلسه پس از رأی گیری پروین علیزاده بعنوان رئیس کمیسیون ،عباس پوریان نایب رئیس کمیسیون واسلام باوقار بعنوان دبیر کمیسیون حقوقی تعیین شد.

همچنین اعضای کمیسیون عمران،حمل ونقل وترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس متتشکل از اسلام باوقار،عباس پوریان،فاطمه جراره،مسعود عبدالله زاده ،پروین علیزاده،راحله ملایی،مهران نجاتی،هومن رفیعی بندری وحسام صمیمی کشکویی است.

در این جلسه پس از رأی گیری حسام صمیمی کشکویی بعنوان رئیس کمیسیون ،مهران نجاتی نایب رئیس کمیسیون وهومن رفیعی بندری بعنوان دبیر کمیسیون عمران ،حمل ونقل وترافیک تعیین شد.

اعضای کمیسیون فنی وشهرسازی شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز متشکل از اسلام باوقار، مسعود عبدالله زاده ،پروین علیزاده، مهران نجاتی،هومن رفیعی بندری ،حسام صمیمی کشکویی ،رضا حیدری زاده ،کیانوش جهانبخش وعبدالله آبسواران است.

در این جلسه پس از رأی گیری هومن رفیعی بندری بعنوان رئیس کمیسیون ،حسام صمیمی کشکویی نایب رئیس کمیسیون وکیانوش جهانبخش بعنوان دبیر کمیسیون فنی وشهرسازی تعیین شد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/