حمید ماندگاری مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان در گفت و گو با خبرنگارهرمزپرس با اشاره به اینکه صبح امروز ۳۰۰ دانشجویی هرمزگانی به اردوی راهیان نور اعزام شدند، اظهار کرد: ۳۰۰ دانشجو به مدت ۵ روز از مناطق عملیاتی هویزه، شلمچه، دهلاویه ، فکه و طلائیه بازدید خواهند کرد.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی تصریح کرد: ۷ راوی در  جمع دانشجویان حضور دارند که  رشادت ها و دلیرمردی های  رزمندگان در طول ۸ سال جنگ  تحمیلی را برای دانشجویان بازگو خواهند کرد.

ماندگاری با بیان اینکه ۱۷۰ نفر از دانشجویان اعزامی دختر هستند، خاطرنشان کرد: هزار و ۱۰۰ دانشجو تا ۲۷ اسفند ماه در هشت مرحله به مناطق جنگی اعزام می شوند.

 

راهیان راهیانم نور راهیان نور index.jpgراهیان