وبلاگ ماه عسل نوشت:خانواده نشست و شورا کرد /هر که از ره رسید غوغا کرد

 

s_4

 

 

وبلاگ ماه عسل نوشت:

خانواده نشست و شورا کرد

هر که از ره رسید غوغا کرد/

عمه می‌گفت دختر فامیل

خاله می‌گفت با کدام دلیل؟!/

مادرم فکر دختری زیبا

خواهرم کرده بود فتنه به پا/

بر سر ما بگو مگو شده بود

الغرض، خانه بَل‌بَشو شده بود/

تا سر انجام شد قرار چنان

که دهند این جدال را پایان/

جمع دنبال دختری باشد

که سری بر تر از پری باشد/

دختری باحیا و شوهر دوست

که جهان مات حُسن خلقت اوست/

از هر انگشت او هنر ریزان

پیش قدّش چنار آویزان!!!/

خاندانش اصیل و صاحب حال

«حال» یعنی که پول و مال و منال/

– خاندانی که نیست صاحب حال

وصلتش نیست جز عذاب و وبال/

– هرچه باشد برادرش کمتر

مشکلاتش کم و شَرش کمتر/

– دختران یکیّ و یکدانه

بهترین همسرند و همخانه

 

انتهای پیام/