سرپرست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهانی اسلام (ISC) از انتشار گزارش رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۲ براساس نظام scimago خبر داد و گفت: ۴۵ دانشگاه و موسسه پژوهشی ایران در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

IMG16244961

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نظام scimago گزارش رتبه بندی دانشگاههای جهان را برای سال ۲۰۱۲ اعلام کرد اظهار داشت: این گزارش حاوی تعدادی از شاخص های علم سنجی است که بر ابعاد اصلی عملکرد پژوهشی موسسات تاکید دارد و هدف از این رتبه بندی در واقع ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشورها در سطح جهان است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با تاکید بر اینکه دوره ای که در این رتبه بندی مدنظر قرار گرفته تولیدات علمی کشورها در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ است، ادامه داد: جدول های رتبه بندی شامل اسامی موسساتی است که حداقل ۱۰۰ مدرک علمی از هر نوع را در سال ۲۰۱۰ که توسط Scopus گردآوری شده منتشر کرده اند.

چین و آمریکا دارای بیشتر موسسه پژوهشی در رتبه بندی

سرپرست ISC با بیان اینکه در این رتبه بندی نام ۳۲۹۰ موسسه آموزش عالی و پژوهشی مشاهده می شود که مسئول بیش از ۸۰ درصد از عملکرد علمی جهان در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ هستند که توسط Scopus نمایه سازی شده است، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن تعداد موسسات (۳۲۹۰ موسسه)، ایالات متحده آمریکا با ۵۲۱ موسسه دارای بیشترین دانشگاه یا پژوهشگاه در این نظام رتبه بندی است و جمهوری خلق چین با ۳۳۲ موسسه در جایگاه دوم قرار دارد.

ایران دارای ۴۵ موسسه پژوهشی

وی اظهار داشت: تعداد دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران در این رتبه بندی ۴۵ موسسه است که در این بین تنها ۶ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بقیه به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعلق دارند؛ از مجموع ۴۵ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران تنها نام سه موسسه پژوهشی شامل پژوهشگاه دانش های بنیادی، بیمارستان شریعتی و مرکز تحقیقات مواد و انرژی از مجموع مراکز پژوهشی کشور در این فهرست قابل مشاهده است. البته نام دانشگاه آزاد اسلامی ایران نیز به عنوان یک دانشگاه خصوصی در بین اسامی ۴۵ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور قرار دارد.

رتبه کشوری و منطقه ای دانشگاه آزاد

مهراد ادامه داد: دانشگاه آزاد ( با احتساب تمام واحدها و تحت یک نام کلی)، مقام نخست کشوری و دوم منطقه ای و ۲۳۱ جهان را به خود اختصاص داده است. رتبه دوم کشور به دانشگاه تهران تعلق دارد. رتبه منطقه ای و جهانی دانشگاه تهران به ترتیب ۵ و ۲۵۹ است و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر به ترتیب در مکان های سوم، چهارم و پنجم کشوری و در جایگاه هفتم، دهم و شانزدهم منطقه ای و در رتبه های ۴۲، ۴۶۴ و ۵۸۵ جهان نشسته اند.

سرپرست ISC گفت: رتبه های ۶ تا ۱۰ کشوری به دانشگاه های تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، شیراز، صنعتی اصفهان و فردوسی مشهد تعلق دارد که رتبه های منطقه ای این دانشگاه ها به ترتیب ۱۷، ۲۰، ۳۳، ۴۰ و ۴۲ است و جایگاه این دانشگاه ها در بین ۳۲۰۰ دانشگاه موجود در گزارش این نظام رتبه بندی ۵۹۵، ۶۶۷، ۹۲۲، ۱۰۷۹ و ۱۰۸۴ است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری خاطرنشان کرد: کشور ترکیه نیز که در منطقه خاورمیانه قرار دارد و جزو کشورهای نوظهور علمی است دارای تعداد بیشتری دانشگاه در این نظام رتبه بندی است، اما رتبه دانشگاه های ترکیه همانند تولید علم در مقایسه با دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران، وقتی چهار دانشگاه نخست هر یک از این دو کشور را در سطح منطقه و جهان مقایسه می کنیم پایین تر از رتبه دانشگاه های ایران است.

رتبه مهمترین دانشگاههای ترکیه

وی ادامه داد: دانشگاه های استانبول، حاجت تپه، آنکارا، قاضی و فنی خاورمیانه که به ترتیب رتبه های اول تا پنجم کشوری را به دست آورده اند، در سطح منطقه در جایگاه ۸، ۹، ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قرار دارند و رتبه های جهانی این پنج دانشگاه به ترتیب ۴۱۶، ۴۳۳، ۴۸۸، ۵۰۶ و ۵۶۴ است؛ همچنین ششمین دانشگاه ترکیه که دانشگاه اژه است مجددا دارای رتبه منطقه ای و جهانی پایین تر از ششمین دانشگاه ایران یعنی تربیت مدرس است و رتبه دانشگاه اژه در سطح منطقه ۱۸ و در سطح جهان ۶۲۵ نیز اعلام شده است.

بهترین دانشگاههای مصر

سرپرست ISC خاطرنشان کرد: از سایر کشورهای اسلامی دانشگاه های جمهوری مصر درخور توجه است. در این کشور دانشگاه های قاهره، عین الشمس، مرکز ملی تحقیقات، دانشگاه منصوره و دانشگاه اسکندریه که به ترتیب حائز رتبه های اول تا پنجم کشوری هستند دارای رتبه های ۱۴، ۲۷، ۲۹، ۴۱ و ۴۸ منطقه ۵۲۶، ۸۸۲، ۸۹۹، ۱۰۸۱ و ۱۱۱۱ جهان هستند و نگاه اجمالی به رتبه های جهانی دانشگاه های مصر و مقایسه آن با پنج دانشگاه نخست ایران تفاوت فاحشی را از نظر رتبه و نفوذ علمی نشان می دهد.

مهرداد ادامه داد: دانشگاه کویت نیز دارای رتبه ۳۶ منطقه و ۱۰۱۵ جهان است و از طرف دیگر، دانشگاه قطر با کسب رتبه ۱۴۵ منطقه ای و ۲۸۸۰ بین المللی در فهرست ۳۲۹۰ دانشگاه جهان قرار دارد.

رئیس مرکز منطقه ای گفت: رتبه بندی scimago از نظر شاخص های مورد استفاده بیشتر شبیه رتبه بندی های لایدن در هلند، ترکیه و تایوان است و عمده شاخص های مورد استفاده در این سه نظام رتبه بندی شامل مقالات، استنادها و همکاری های بین المللی در سطح موسسات و نویسندگان خواهد بود؛ بر این اساس این نوع نظام های رتبه بندی متفاوت از رتبه بندی های ISC، QS، Times و شانگهای است که البته رتبه بندی های اخیر معیارهای دیگر را نیز لحاظ کرده اند که در نظام های رتبه بندی یاد شده در بالا مشاهده نمی شود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خاطرنشان کرد: نظر به ارتقای جایگاه دانشگاه های کشور در بین نظام های رتبه بندی بین المللی، اکنون که بودجه سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شایسته است که به نحو مقتضی اعتبارات دانشگاه های ایران را مورد تجدیدنظر جدی قرار دهد.

وی گفت: پرداختن به حداقل ۱۰ دانشگاه نخست این رتبه بندی، مسئولیت مهمی است که مجلس شورای اسلامی باید به منظور حفظ جایگاه دانشگاه های کشور، مورد توجه ویژه قرار دهد. تا آنجا که به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط می شود، دانشگاه ها و موسسات تابعه این دو وزارت به وظایف آموزشی و تحقیقاتی در یک سطح بسیار مناسب عمل کرده و اکنون استمرار برنامه های آموزشی و پژوهشی موثر در این دو وزارت به حمایت جدی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

به گفته سرپرست ISC اگرچه در این گزارش از ۱۰ دانشگاه نخست در این نظام رتبه بندی نام برده شد، سایر دانشگاه ها در صورت علاقمندی جهت آگاهی از رتبه کشوری، منطقه ای و بین المللی می توانند با استفاده از پست الکترونکی [email protected] به منظور دریافت پاسخ اقدام کنند.

انتهای پیام/