بانک ایران زمین  استان هرمزگان یک نیروی اقا با مدرک کارشناسی یا ارشد کامپیوتر با شرایط و طی مراحل استخدام می نماید

هرمزپرس رسانه دانشجو، بانک ایران زمین در استان هرمزگان به یک نفر نیروى آقا با مدرک تحصیلى کارشناسى یا کارشناسى ارشد رشته کامپیوتر که احاطه کامل به نرم افزار وسخت افزار داشته باشد ازطریق مصاحبه وآزمون دعوت به همکارى مى نماید.
معدل : ۱۴ به بالا
حداکثر سن براى دارندگان مدرک کارشناسى ۲۸ سال ودارندگان مدرک کارشناسى ارشد ۳۰ سال
تلفن تماس: ۰۷۶۱۴۲۱۰۹۳۱

وبسایت : izbank.ir
مهلت: ۹۳/۴/۲۱