عضو مجلس خبرگان رهبری  در نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه های  استان هرمزگان گفت :مساله دیپلماسی ایران و آمریکا یک مساله مهم وحساس استو این فرصتی مناسب برای کشور مقابل است تا دست از شیطنت و سیاست ها

عضو مجلس خبرگان رهبری  در نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه های  استان هرمزگان گفت :مساله دیپلماسی ایران و آمریکا یک مساله مهم وحساس است و این فرصتی مناسب برای کشور مقابل است تا دست از شیطنت و سیاست ها قدرت طلبانه خود بردارد و با صداقت بر سر میز مذاکره بنشیند .

IMG_6534

 

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس ، عضو مجلس خبرگان رهبری در نشست خود با اساتید دانشگاه های استان هرمزگان با اشاره به رسالت الحقوق امام سجاد (ع) در پیشبرد اندیشه های حقوقی بشر را نمونه کامل و بی بدیل یاد کرد و گفت:آنچه دین اسلام بیان میکند اوج مطلبی است که می توان گفت و از آن بالاتر وجود ندارد و برای آنهایی که مسلمان هم نیستند شنیدنی است و آن را با آغوش باز می پذیرند.

عضو سابق مجلس شورای اسلامی ؛ از حقوق اسلامی  به عنوان جامع ترین مبانی  حقوق یاد کرد وگفت:بالاتر از حقوق اسلامی حقوقی نداریم و این مهم  اذعان همه ی حقوقدانان دنیاست و بر هیچ کس نیز پوشیده نیست.

وی گفت:هر جا تکلیفی قرار می گیرد باید حقی بر آن قایل شد و این دو را نمی توان از هم جداکرد مثلا بزرگترین حقوق خداوند بر انسان حقیست که آن ذات مقدس به عنوان حق خود رعایت وآنرا برانسان واجب نموده است ؛ حقـی که اصل حقوق است و از آن حقـوق دیـگر منتشر ومتفرع میشود و در درجه دوم حق خودت بر خودت  میباشد ؛ که این حقوق مربوط به تمام اعضای انسان است.

دکتر بهشتی با اشاره به مذاکرات اخیر و مساله دیپلماسی ایران و آمریکا افزود:مساله دیپلماسی ایران و آمریکا یک مساله مهم وحساس است و این فرصتی مناسب برای کشور مقابل است تا دست از شیطنت و سیاست ها قدرت طلبانه خود بردارد و با صداقت بر سر میز مذاکره بنشیند.

وی با توجه به مذاکرات پیش رو ایران در ژنو گفت :اگرنتیجه مذاکرات آینده درست از آب در آمد و کشور مقابل برای سازش اعلام آمادگی کرد ودست از یاوه گویی برداشت ایران نیز آن را می پذیرد وگرنه همین راه کنونی را در پیش خواهد گرفت و به راه خود ادامه خواهد داد.

عضو خبرگان رهبری گفت:همان طور که حضرت امام حسین (ع) در زمان خود با دشمنان مدارا می کرد و اصل را بر جنگ و خونریزی نمی دانست ما نیز خواستار جنگ و تعدی نیستیم بلکه اصالت با صلح است و آن هم قهرمانه و نه از نوع تحمیلی .

وی  با اشاره به آیه های قرآن کریم که هرکس به شما تعدی کرد شما باید عین خودش و به همان اندازه که تعدی کرده با آن برخورد کنید گفت:قرآن وانبیا الهی راه روشن را پیش روی ما قرار دادند و ما باید  بر اساس آن عمل کنیم.

انتهای پیام/